GrozsGrozs

Pārdošanas noteikumi

Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet pārdošanas noteikumus. Nepieciešamības gadijumā bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt veiktas izmaiņas šajos noteikumos. Pēdejo izmaiņu veikšanas datums - 2024. gada 10. aprīlis. Lūdzu pārbaudiet Noteikumus pirms jauna pasūtījuma veikšanas.

1. Definīcijas un skaidrojumi

2. Garantija

3. Atbildības ierobežošana

4. Cena

5. Apmaksa

6. Piegāde

7. Riski un īpašuma tiesības

8. Bojājumi vai zaudējumi transportēšanas laikā

9. Specifikācija

10. Sūtījuma pavaddokumentu elektroniskā noformēšana

11. Jūsu tiesības uz līguma izbeigšanu

12. Aizkavēšanās vai neīstenošana

13. Cesija

14. Pārdošanas ierobežojumi

15. Vispārīgie noteikumi