GrozsGrozs

Privātuma politika

Šī "Privātuma politika" (turpmāk "Politika") attiecas uz visiem uzņēmuma Getic SIA (turpmāk "Mēs", "Mums", "Mūs") "Vietnes" (turpmāk "Vietne") "Lietotājiem" (tālāk tekstā - "Jūs", "Jums", "Jūsu"). Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms jaunā pirkumu veikšanas.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) prasības, mēs iekļaujam Politikā visu nepieciešamo informāciju.

Jūsu datu pārzinis:
Nosaukums: Getic SIA
Reģ. Nr.: 42103042138
Jur. adrese: Satiksmes iela 6, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr.: +371 60 000 888
E-pasts: sales@getic.lv

Saskaņā ar Regulu, personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Izmantojot mūsu Vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Privātuma politikā un "Pasūtījuma noteikumos" (turpmāk "Noteikumi").

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un Vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu privātumu un drošību. Izmantojot mūsu Vietnes pakalpojumus, Jūs izrādāt mums uzticēšanos. Mēs to pilnībā novērtējam un cienām Jūsu datu privātuma un konfidencialitātes nozīmīgumu. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – iegādāties preces, pakalpojumus vai saņemt informāciju. Mēs cienām Jūsu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Jūsu personas datus drošībā. Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Jūsu personas datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu vai iznomāšanu. Informāciju trešajām personām var izpaust tikai pamatojoties uz likumīga pieprasījuma, līguma vai ar Jūsu piekrišanas saņemšanu.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret Vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem. Izmantojot mūsu Vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietnes pakalpojumus.

1. Kādus datus mēs apkopojam un apstrādājam

2. Maksājuma informācija

3. Jūsu personas datu apstrādes nolūki

4. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

5. Datu nodošana trešajām personām

6. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus

7. Kā tiek organizēta datu aizsardzība

8. SĪKFAILU POLITIKA

9. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

10. LIETOTĀJA TIESĪBAS

11. IZMAIŅAS POLITIKĀ